Usługi IT

Projektowanie, wdrażanie i administracja sieciami komputerowymi

Projektujemy, wykonujemy i administrujemy sieciami komputerowymi. Zapewniamy też wsparcie użytkownikom sieci. Udostępniamy wybrane elementy bądź całość potrzebnej infrastruktury, a także dbamy o ciągłość jej funkcjonowania. Na życzenie klienta proponujemy dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biura.

W razie konieczności wykonujemy inwentaryzacje zasobów IT. Obejmuje ona ocenę stanu sprzętu (komputerów, drukarek i osprzętu sieciowego) oraz licencji. Przeprowadzamy również analizę środowiska IT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa (fizyczne zabezpieczenia sprzętu, dostępu do danych, procedury backupów, zabezpieczenia sieci lokalnej przed dostępem z zewnątrz (Internet, WiFi) itp.). Na podstawie analizy planujemy wdrożenie rozwiązań informatycznych.