Telefonia VoIP

Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych

Naszym stałym klientom oferujemy analizę opłat oraz liczby połączeń a także planów taryfowych poszczególnych operatorów. Obecnie na rynku operatorów telefonicznych funkcjonuje ponad 100 różnych planów taryfowych i z każdym miesiącem liczba ta jest zwiększana o nowe, zwykle atrakcyjniejsze opcje i usługi. Ciągłe monitorowanie tego rynku pozwala nam na utrzymywanie kosztów połączeń telefonicznych na najniższym możliwym poziomie.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń proponujemy nowe, bardziej oszczędne rozwiązania lub korzystanie z możliwości VoIP.

Centrale i instalacje VoIP

Polecamy rozwiązanie integrujące świat połączeń głosowych ze światem Internetu. Dzięki wykorzystaniu technologii VoIP koszty rozmów telefonicznych w firmach ulegają znacznej (w praktyce do 80%) redukcji. Zaletą VoIP jest również elastyczność, zapewnia zarówno niski koszt wejścia jak i skalowalność (rozwiązania typu Call Center).